HRIDSKO JEZERO

Hridsko jezero -Rezervat je Nacionalnog Parka Prokletije. Ovo "gorsko oko" nalazi se na 18 km od Plava, na 1970 mnv, između Velikog i Malog Hrida. Njegova maksimalna dubina je oko 5 m.

Rezervat prirode "Hridsko jezero" čine mješovite sastojine endemoreliktnih borova munike i molike, a samo jezero je dom za čak 245 vrsta algi od kojih je 78 prvi put u Crnoj Gori registrovano upravo tu. Još zanimljivih stanovnika jezera pripada klasi vodozemaca među kojima se izdvaja planinski mrmoljak. 
Za jezero se vezuje više legendi, od kojih je napoznatija da se u njemu kupaju vile, a za mnoge posjetioce, ovo je jezero najljepše u Crnoj Gori, za neke i šire.