SPORTSKI RIBOLOV

Evropsko prvenstvo u sportskom riblovu (mušičarenje/fly fishing) tokom jula 2019. godine održano je u Plavu, na Plavskom jezeru, na rijekama Ljuči i Limu.

To dovoljno govori o vrijednosti, potencijalu i atraktivnosti voda u plavskoj opštini i ribljem fondu koji su prepoznati ne samo u Evropi nego širom svijeta.
Osim ovog takmičenja, najbolji dokaz tome su sportski ribolovci koji već godinama u Plav stižu sa svih meridijana svijeta.
Prilično očuvan prirodni ambijent, čista voda i raznovrsni biljni i životinjski svijet rijeka i jezere, pravi su mamaca za strastvene ribolovce i sportiste. Naravno, višegodišnji napori članova sportsko-ribolovnog kluba „Plavsko jezero“, da sačuvaju vode i riblji fond u njima dali su razultate.

Plavsko jezero, rijeke Lim i Ljuča postali su pravi raj za sportski ribolov. Ovdje se ispunjavaju snovi i želje svakog ribolovca, bilo kojom tehnikom da želi da peca. Ribe koje se mogu naći su: mladica, štuka, endemična pastrmka “blatnjačom”, lipljen, potočna pastrmka, skobalj ili klen.

Podjednako je lijep i prijatan ugođaj i kada pecate na jezeru sa splava ili iz čamca, ili kada zabacujete kanap sa obale rijeke ili ste zagazili u vodu do struka.